22338/15, Prawo do poszanowania życia rodzinnego. Obowiązkowa edukacja seksualna w publicznych placówkach edukacyjnych dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat., A.R. I L.R. v. SZWAJCARIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 19 grudnia 2017 r. 22338/15 Prawo do poszanowania życia rodzinnego. Obowiązkowa edukacja seksualna w publicznych placówkach edukacyjnych dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z francuskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.