Court jurisprudences

I SA/Gl 374/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2677628 - postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r.

I SA/Op 88/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2695781 - wyrok z dnia 5 czerwca 2019 r.

I SA/Op 89/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2694138 - wyrok z dnia 5 czerwca 2019 r.

I SA/Op 90/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2694911 - wyrok z dnia 5 czerwca 2019 r.

I SA/Po 415/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2678346 - postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r.

I SA/Wa 165/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079652 - postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r.

I SA/Wa 1885/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019235 - postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r.