Court jurisprudences

V SA/Wa 579/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3133232 - postanowienie z dnia 7 czerwca 2019 r.

V SA/Wa 659/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3133481 - postanowienie z dnia 7 czerwca 2019 r.

V SA/Wa 669/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3135669 - postanowienie z dnia 7 czerwca 2019 r.

V SA/Wa 860/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3133427 - postanowienie z dnia 7 czerwca 2019 r.

XII C 1005/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2681948 - wyrok z dnia 7 czerwca 2019 r.

XIII Ga 1274/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2691075 - wyrok z dnia 7 czerwca 2019 r.

XV Ca 553/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2747345 - wyrok z dnia 7 czerwca 2019 r.

12739/05, HADZHIEV v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

14442/18, W.K. v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 6 czerwca 2019 r.

1849/08, DELINA v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

22558/07, DOMAZYAN v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

25228/09, BORSAN v. RUMUNIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

29411/07, VURAL v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

32269/09, MAZZEO v. WŁOCHY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

33498/04, PUTINTSEVA v. ROSJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

33643/03, TIKHAK v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

36168/09, D'ALCONZO v. WŁOCHY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

37725/15, MIRON v. MOŁDAWIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

39491/03, NAUMENKO v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

42981/04, UYANIK v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

45791/13, FALZON v. MALTA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

47533/99, SAVDA v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

50043/14, KOVYAZIN v. ROSJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

53709/11, S.G. v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

59474/11, SIRENCO v. MOŁDAWIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

61496/08, BĂRBULESCU v. RUMUNIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

62356/09, POGHOSYAN v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.

62947/16, BARSKYY v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 czerwca 2019 r.