Orzeczenia sądów

I SA/Wa 809/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3023409 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

I SPP/Bk 26/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3137160 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

I SPP/Bk 31/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2682487 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

I UZ 11/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2688987 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV C 563/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3049466 - wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV KK 315/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2683703 - wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV P 42/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2750838 - wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV P 63/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2695942 - wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV P 656/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2701901 - wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SA/Po 1212/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2702237 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SA/Po 209/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2725909 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SA/Po 23/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3137496 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SA/Po 296/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2702269 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SA/Po 296/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2683983 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SA/Po 30/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2685280 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SA/Po 311/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2685727 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SA/Po 333/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2683934 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SA/Po 378/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2696155 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SA/Po 38/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3136904 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SA/Po 451/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2702185 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SA/Po 938/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2683941 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SAB/Po 107/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2683938 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SAB/Po 121/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2684076 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SAB/Po 127/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2684073 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SAB/Po 137/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2702469 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SAB/Po 138/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2684019 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SAB/Po 146/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2683978 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SAB/Po 89/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2684023 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV SAB/Wa 407/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073752 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV U 269/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2766716 - wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV U 449/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2716915 - wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.

IV U 57/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży

LEX nr 2689313 - wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.

IX Ca 1366/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2689295 - wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.

IX P 527/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2747534 - wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.

P 20/17 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/29 - wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.

P 9/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/25 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.