Court jurisprudences

III SA/Gl 1110/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2680198 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Gl 1128/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2680046 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Gl 1129/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2680001 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Gl 1130/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2680117 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Gl 285/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2680055 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Gl 443/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2681806 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Gl 88/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2681414 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Kr 274/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2681397 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Kr 275/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2681664 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Kr 278/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2682092 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Kr 298/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2681436 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Lu 224/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2680204 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Lu 588/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3023416 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Łd 472/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2682326 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 1003/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3132609 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 1822/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3135391 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 2083/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2696177 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 2747/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3133929 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 3079/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3136996 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 347/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2681751 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 376/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2740039 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 434/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3133012 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 443/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3136507 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 553/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3132730 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.