21497/14, Prawo do rzetelnego procesu w sprawie karnej. Prawo dostępu do sądu drugiej instancji. Odmowa rozpatrzenia wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem ze względu na złożenie takiego wniosku na godzinę przed ogłoszeniem wyroku, co ostatecznie spowodowało upływ terminu do wniesienia apelacji., WITKOWSKI v. POLSKA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 13 grudnia 2018 r. 21497/14 Prawo do rzetelnego procesu w sprawie karnej. Prawo dostępu do sądu drugiej instancji. Odmowa rozpatrzenia wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem ze względu na złożenie takiego wniosku na godzinę przed ogłoszeniem wyroku, co ostatecznie spowodowało upływ terminu do wniesienia apelacji.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z francuskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.