Court jurisprudences

V SA/Wa 1698/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3131897 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2019 r.

V W 1055/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2704149 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

V W 3439/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2704134 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

V W 3541/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2704125 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

V W 4205/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2704145 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

X C 2985/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2773998 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

X C 547/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3127960 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

XII C 2089/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2693401 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

XI Ka 371/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799313 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

XI Ka 478/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799324 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

XI Ka 540/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2825746 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

X Ns 999/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3045012 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2019 r.

XVI C 1601/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 2697355 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

XXIII Gz 469/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2756730 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2019 r.

XXI Pa 187/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3068327 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

XXV C 494/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2721277 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

11640/16, RADOVIK v. MACEDONIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

12045/06, ICHTIGIAROGLOU v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

15101/13, PETROVIĆ v. SERBIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

17709/14, BANDALAC v. MOŁDAWIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

17722/02, DEMIRCI v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

2204/07, GUKOVYCH v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

23532/14, DAINELIENĖ v. LITWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

34639/09, PAROUTSAS I INNI v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

35522/04, STAVROPOULOS v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

56699/11, F.O. v. WIELKA BRYTANIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

67465/13, ROMEIKO I INNI v. LITWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 12 czerwca 2019 r.

I1 C 1032/2019 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2770406 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I1 C 3536/2018 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2736632 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I1 C 505/2019 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3030126 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I1 C 740/2019 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2770421 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I1 C 905/2019 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2739203 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I ACa 205/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2701240 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I ACz 455/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2706338 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

I ACz 797/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2784446 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 1011/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3076812 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 1032/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3103671 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 130/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2762858 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 1615/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747328 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 171/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 2761730 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 1790/14 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2776014 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 225/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży

LEX nr 2696443 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 228/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2686452 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 266/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2770901 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 2897/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowie

LEX nr 2895391 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 293/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2700366 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 3/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2750843 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 3/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2762880 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 343/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2762852 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 369/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 2735251 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 393/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2762856 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 601/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

LEX nr 2924712 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 751/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747269 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 827/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2891753 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I C 875/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2692640 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I Ca 165/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2692520 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

I Ca 213/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2697251 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I Ca 225/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2725598 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I FSK 1079/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2689511 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2019 r.

I FSK 2168/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725953 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.

I FSK 880/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725901 - wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r.