Court jurisprudences

I OSK 2216/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2700793 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I OSK 3262/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3133451 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I OZ 532/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2699677 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I OZ 533/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2682727 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I OZ 582/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2682711 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I PK 166/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684767 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I PK 167/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684828 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I PK 169/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684919 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I PK 170/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684787 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I PK 171/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684795 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I PK 175/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684769 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I PK 208/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684888 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I PK 238/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684802 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I S 28/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3040844 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 241/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3135614 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 242/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3134482 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 243/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3135101 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 244/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3137171 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 279/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3133598 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 450/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3131475 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 602/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2699620 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 603/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2699721 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 667/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2769959 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 669/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2699582 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 60/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2699566 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 68/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3135112 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Ke 165/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2685320 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 182/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2706861 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 320/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2706808 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 377/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3136181 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 393/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2706764 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 425/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2706796 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 439/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2706869 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 466/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3028465 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 478/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2706391 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 553/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3019290 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Łd 289/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2683965 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Łd 290/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2684072 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Łd 320/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2691929 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Łd 376/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2683924 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Łd 377/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2684086 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.

I SA/Op 313/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2769961 - postanowienie z dnia 18 czerwca 2019 r.