Court jurisprudences

VI SAB/Wa 35/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2698675 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

V KK 62/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2684180 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

V SA/Wa 6/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3134135 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

V SPP/Wa 63/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3136026 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

V U 779/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2735061 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

V U 79/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2704040 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

XII C 2130/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2729045 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

XII C 672/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2706637 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

XVIII C 668/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3041884 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

XXV C 1424/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2726870 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

XXV C 1661/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2728245 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

XXV C 2220/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2725609 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

XXV C 763/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2730502 - wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r.

37062/14, M.G. v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 18 czerwca 2019 r.

4329/14, NOWAK v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 18 czerwca 2019 r.

4435/14, NYC v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 18 czerwca 2019 r.

52516/13, P.O. v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 18 czerwca 2019 r.

I ACa 1159/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2852388 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I ACa 659/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2691195 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I C 1053/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3128191 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I C 1061/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2706232 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I C 1068/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2724208 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I C 1121/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

LEX nr 2726795 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I C 1124/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3128189 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I C 1198/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2732969 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I C 2136/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3128039 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I C 2173/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2704064 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I C 239/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu

LEX nr 2701285 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

I C 240/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 2761731 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.