Court jurisprudences

II SAB/Kr 40/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2689463 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SAB/Kr 65/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2689572 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SAB/Op 29/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2687369 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SAB/Op 35/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2687295 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SAB/Op 42/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2691405 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SAB/Op 44/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2687089 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SAB/Op 47/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2688108 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SAB/Sz 43/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2691334 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SPP/Po 104/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2724068 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SPP/Po 105/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2724045 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SPP/Po 110/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2724064 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II W 338/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 2706909 - wyrok z dnia 28 czerwca 2019 r.

I Ns 20/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Zambrowie

LEX nr 2719322 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I NSW 36/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756358 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I NSW 38/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756363 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I NSW 51/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756356 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I NSW 52/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756357 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I NSW 53/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756364 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I OSK 1934/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783771 - wyrok z dnia 28 czerwca 2019 r.

I OSK 2204/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2715873 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I OSK 2220/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769993 - wyrok z dnia 28 czerwca 2019 r.

I OSK 560/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2715849 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I OSK 757/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2724028 - wyrok z dnia 28 czerwca 2019 r.

I OZ 585/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693159 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I OZ 586/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2693110 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I OZ 590/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702082 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I OZ 598/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702141 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I PK 106/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2688350 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I PK 109/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2687714 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 1137/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2688052 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 1301/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2687387 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 1302/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2686920 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 1303/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2687237 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 1304/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2687278 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Ke 234/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2688563 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 1180/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2698236 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 1315/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2701058 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 1316/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769972 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 1317/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769946 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 1318/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769980 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 361/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2737056 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Kr 444/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769957 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Lu 103/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2718061 - wyrok z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Lu 156/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2718002 - wyrok z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Lu 195/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2702418 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Lu 198/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2715817 - wyrok z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Lu 829/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2706511 - wyrok z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Lu 92/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2715850 - wyrok z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Rz 364/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2687018 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Rz 365/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2687222 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Rz 366/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2686852 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Rz 367/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2687259 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I SA/Rz 368/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2687032 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.