Court jurisprudences

II SA/Gd 57/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2696338 - wyrok z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Ke 278/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2690592 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Ke 279/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2690549 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Ke 300/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2688693 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Ke 308/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2690561 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Ke 320/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2690563 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Ke 340/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2690519 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Ke 355/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2689417 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Ke 381/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2689495 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Ke 394/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2689454 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Ke 424/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2689429 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Kr 1591/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2687276 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Kr 180/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2689416 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Kr 304/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2687074 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Kr 613/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2687070 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Kr 833/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2695322 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Ol 441/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2691395 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Op 139/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2691394 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Op 163/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2687006 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Op 169/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2687141 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Op 185/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2690488 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Op 203/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2691282 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Op 44/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2687213 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Op 62/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2691304 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Sz 477/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3135497 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Sz 493/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2693169 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Sz 528/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2691911 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Sz 989/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3135953 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Wa 1004/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865938 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Wa 1013/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865944 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Wa 1069/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865248 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Wr 155/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2713475 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Wr 278/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2699635 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Wr 295/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2700374 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SA/Wr 72/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2697726 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SAB/Kr 40/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2689463 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SAB/Kr 65/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2689572 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SAB/Op 29/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2687369 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SAB/Op 35/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2687295 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SAB/Op 42/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2691405 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SAB/Op 44/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2687089 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SAB/Op 47/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2688108 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SAB/Sz 43/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2691334 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SPP/Po 104/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2724068 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SPP/Po 105/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2724045 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

II SPP/Po 110/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2724064 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.