Court jurisprudences

III SA/Gd 321/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2682893 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Gd 332/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2682937 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Gd 687/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2685245 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Lu 141/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2684485 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Lu 170/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2682800 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Lu 559/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2704394 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Lu 659/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2684643 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Lu 93/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2684453 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Łd 547/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2685264 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 1008/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2704461 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 1151/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2687214 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 2525/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2753314 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 2680/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2704939 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 2723/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975219 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 275/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3134863 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 2937/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2753365 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 344/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2728338 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 3789/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2687000 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 4121/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2686965 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 528/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013378 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 77/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944668 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SA/Wa 959/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2687169 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.

III SAB/Łd 7/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2685235 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r.