Court jurisprudences

II SA/Sz 533/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2688629 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

II SAB/Gd 73/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2687252 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

II SAB/Ol 34/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2686945 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

II SAB/Op 37/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2705833 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

II SAB/Op 5/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2705858 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

II SAB/Wa 405/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3044109 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

II W 18/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej

LEX nr 3008073 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

II W 320/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2723885 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

I Ns 451/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2707463 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

I Ns 582/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Wieluniu

LEX nr 2730475 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

I OSK 2146/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2715823 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

I OSK 2150/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2715831 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

I OSK 2172/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3133827 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

I OSK 2211/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3136567 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

I OSK 2213/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2686963 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

I OSK 2214/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687019 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

I OSK 2225/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3135596 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

I OSK 2717/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2722348 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

I OZ 565/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2699925 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

I OZ 579/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2691436 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

I OZ 583/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2697054 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

I OZ 584/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2697085 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

I PK 105/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2687616 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

I PK 57/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2687645 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 593/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2688044 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.

I SA/Ke 128/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2697055 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

I SA/Ke 136/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3132614 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

I SA/Ke 137/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3136333 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

I SA/Ke 138/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3133226 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

I SA/Ke 139/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3136905 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

I SA/Ke 140/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3135012 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

I SA/Ke 169/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2700040 - wyrok z dnia 27 czerwca 2019 r.

I SA/Ke 201/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2687398 - postanowienie z dnia 27 czerwca 2019 r.