Court jurisprudences

II OZ 597/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703448 - postanowienie z dnia 10 lipca 2019 r.

II SA/Gd 249/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2694042 - postanowienie z dnia 10 lipca 2019 r.

II SA/Gd 341/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2694159 - postanowienie z dnia 10 lipca 2019 r.

II SA/Gd 432/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2692998 - postanowienie z dnia 10 lipca 2019 r.

II SA/Ke 372/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2700788 - postanowienie z dnia 10 lipca 2019 r.

II SA/Ke 435/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2696216 - postanowienie z dnia 10 lipca 2019 r.

II SA/Kr 378/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2697449 - postanowienie z dnia 10 lipca 2019 r.

II SA/Lu 171/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2694178 - postanowienie z dnia 10 lipca 2019 r.

II SA/Lu 308/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2694797 - postanowienie z dnia 10 lipca 2019 r.

II SA/Lu 318/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2697013 - postanowienie z dnia 10 lipca 2019 r.

II SA/Łd 352/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2692475 - postanowienie z dnia 10 lipca 2019 r.

II SA/Łd 420/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2692445 - postanowienie z dnia 10 lipca 2019 r.

II SA/Łd 508/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2694181 - postanowienie z dnia 10 lipca 2019 r.

II SA/Łd 930/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2694134 - postanowienie z dnia 10 lipca 2019 r.