Court jurisprudences

II SAB/Op 49/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2701073 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

II SO/Gd 6/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2702181 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

II W 191/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2716883 - wyrok z dnia 31 lipca 2019 r.

I KZ 4/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2744129 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I OSK 1288/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3143822 - wyrok z dnia 31 lipca 2019 r.

I OSK 1460/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716156 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I OSK 1563/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3143909 - wyrok z dnia 31 lipca 2019 r.

I OSK 165/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865650 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I OSK 1787/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865576 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I OSK 1906/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2866204 - wyrok z dnia 31 lipca 2019 r.

I OSK 193/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2866393 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I OSK 2112/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783745 - wyrok z dnia 31 lipca 2019 r.

I OSK 266/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783749 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I OSK 293/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865544 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I OSK 3205/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783746 - wyrok z dnia 31 lipca 2019 r.

I OSK 342/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2866212 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I OSK 739/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3141129 - wyrok z dnia 31 lipca 2019 r.

I OSK 882/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3141940 - wyrok z dnia 31 lipca 2019 r.

New I OSK 900/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186004 - wyrok z dnia 31 lipca 2019 r.

I PK 122/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2744126 - zarządzenie z dnia 31 lipca 2019 r.

I PK 135/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2744144 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I PK 230/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2745537 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Gl 290/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2701010 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 1319/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704702 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 1320/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704646 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 1378/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2706777 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 1379/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2706852 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 138/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704669 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 1380/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2706759 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 1397/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704666 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 287/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2706836 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 288/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2706783 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 289/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2706760 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 290/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2706823 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 291/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2706815 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 292/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2706863 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 293/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704633 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 294/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704658 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 295/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704713 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 296/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704703 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 297/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704738 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 298/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704645 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 299/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704330 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 300/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704415 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 301/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704340 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 302/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704312 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 303/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2736725 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 310/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2706536 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 388/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704653 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 398/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704671 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

I SA/Kr 474/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2706454 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.