Court jurisprudences

I OW 26/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727999 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I OW 31/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727924 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I OW 48/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727971 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I OW 61/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727960 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I OW 76/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727968 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I OZ 698/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2717889 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 713/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2727947 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 745/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2721417 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 746/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2721385 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 747/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2721435 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 966/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2736744 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 239/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2706463 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 240/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2706465 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Ke 243/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2703455 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 262/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2711708 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 883/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2719618 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Op 276/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2703371 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Op 277/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2703464 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 331/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3141680 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 332/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3141314 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 333/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3142554 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 341/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2704925 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 342/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2704954 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 343/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2704938 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Rz 459/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2707145 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Rz 540/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2736829 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Wa 11/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944905 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Wa 1209/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3023287 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SA/Wa 1225/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013573 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I SAB/Wa 88/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3023233 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

IV Ka 447/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2741691 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

IV Ka 463/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2741697 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

IV Ka 638/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2716455 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

IV P 17/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2718226 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

IV P 9/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2750837 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

IV SA/Po 546/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2718533 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

IV SA/Wa 1064/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975624 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

IV SA/Wa 293/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2722953 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

IV SAB/Po 105/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2723084 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

IV U 157/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2728144 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.