Court jurisprudences

I OSK 2347/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716150 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 2378/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716205 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 2526/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725729 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 3786/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727899 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 3802/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727981 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 382/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719612 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 583/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719520 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 620/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719522 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OW 19/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727963 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OZ 699/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769539 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OZ 700/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2706478 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OZ 704/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713887 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OZ 706/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713945 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 219/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2704463 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 220/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2704457 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 247/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2707146 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 62/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2701079 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 200/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3141652 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 480/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3144044 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 557/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2736727 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 567/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2715142 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 576/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3143371 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 605/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769533 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 621/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3139057 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 622/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3098547 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 675/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3028417 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 47/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2707150 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 63/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2702265 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 64/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2702195 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 939/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2704668 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 154/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2703467 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Rz 534/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2703700 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Sz 591/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2703358 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Sz 592/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2724093 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Wa 1131/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3023289 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Wa 1876/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079477 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Wa 36/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079448 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Wa 988/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975525 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.