Court jurisprudences

I ACa 824/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3049584 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I ACa 849/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2852383 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I C 1245/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2722126 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I C 1285/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 2716766 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I C 2046/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3076816 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I C 3111/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3030000 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I C 643/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 2722401 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I C 882/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opocznie

LEX nr 2799239 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I Ca 216/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Ostrołęce

LEX nr 2747421 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I CO 64/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2749459 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I CSK 299/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2817541 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II C 246/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2724531 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II C 669/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2724530 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II FPP 41/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702352 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II FSK 2805/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769549 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II FSK 2887/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059695 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II FSK 3318/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3138953 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II FSK 540/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769535 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II FSK 541/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059645 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II FSK 823/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769483 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II FSK 824/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769545 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II FZ 335/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702232 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II FZ 336/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2702205 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

III AUz 104/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2728186 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

III AUz 117/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2728189 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

III Ca 1037/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747172 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

III Ca 910/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747222 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

III Ca 950/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747231 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

III CSK 78/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2746896 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

III RC 74/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Słupcy

LEX nr 2977722 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

III SA/Kr 497/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2702387 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

III SA/Kr 498/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2702118 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

III SA/Kr 499/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2702279 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

III SA/Kr 500/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2702108 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

III SA/Kr 501/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2702375 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

III SA/Po 348/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2706197 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

III SA/Po 458/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2706002 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

III SA/Po 488/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2706466 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II K 1397/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 2780769 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II K 157/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2716885 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II Ka 290/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2724842 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II OSK 2244/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2736699 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II OW 101/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733511 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II OW 102/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733575 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II SA/Ol 355/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2702310 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 479/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2706444 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 517/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2706519 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II SA/Sz 1071/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2703381 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II SA/Wa 1084/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2724054 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 244/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3138737 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 245/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3139276 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wa 307/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2866378 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wa 410/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865933 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wa 411/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3044052 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II UK 286/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2749006 - zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II UK 287/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2749003 - zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

II UK 290/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2748999 - zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I Ns 120/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2719440 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I NSW 60/19 - Uchwała Sądu Najwyższego

LEX nr 2756092 - uchwała z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I OPP 47/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2707163 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I OSK 1305/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2706007 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I OSK 1650/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2703804 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I OSK 2009/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865613 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I OSK 2176/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2866491 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.

I OSK 2542/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2866286 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2019 r.