Court jurisprudences

II SAB/Po 51/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2703631 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wa 232/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3044050 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wa 347/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3044037 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wa 403/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059681 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wa 485/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3044055 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

II SPP/Po 126/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2703338 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

II SPP/Po 146/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2718631 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

II W 516/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2716909 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

II W 6/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

LEX nr 2767346 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I NO 50/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2727431 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I NO 51/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2727407 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I Ns 370/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

LEX nr 3050315 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I Ns 90/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2716933 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I NSK 8/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2727514 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 1487/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727986 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 1490/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719525 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 1525/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727948 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 1538/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714014 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 1671/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2706151 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 2095/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2717847 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 2262/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725624 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 2270/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733493 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 2274/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778923 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 2275/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778929 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 2288/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2717429 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 2289/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2717596 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 2347/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716150 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 2378/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716205 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 2526/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725729 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 3786/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727899 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 3802/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727981 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 382/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719612 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 583/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719520 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OSK 620/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719522 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OW 19/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727963 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OZ 699/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769539 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OZ 700/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2706478 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OZ 704/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713887 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I OZ 706/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713945 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 219/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2704463 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 220/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2704457 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 247/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2707146 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 62/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2701079 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 200/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3141652 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 480/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3144044 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 557/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2736727 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 567/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2715142 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 576/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3143371 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 605/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769533 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 621/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3139057 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 622/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3098547 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 675/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3028417 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 47/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2707150 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 63/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2702265 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 64/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2702195 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 939/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2704668 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r.