Court jurisprudences

II PO 4/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2748991 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Gd 443/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2703321 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 233/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2703328 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 344/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3142726 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 367/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2713409 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 407/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3142271 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 473/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2717436 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 483/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2703863 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 484/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2703675 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Ol 251/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2703747 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Ol 516/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2703357 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Ol 567/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2703605 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Op 129/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2721676 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Op 42/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2715149 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 1037/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2739882 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 584/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2711765 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 147/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2704764 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 148/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2704632 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 149/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2704739 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 150/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2704643 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 379/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2723193 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Sz 1224/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2703347 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Sz 924/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2703446 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Wa 1409/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073466 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Wa 1514/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138355 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 369/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3138265 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 459/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3138722 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SAB/Kr 213/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2703692 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SAB/Kr 230/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2703844 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wa 501/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073551 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SO/Łd 3/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2703311 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SPP/Po 149/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2718619 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

II SPP/Po 160/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2703373 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I Ns 283/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

LEX nr 2758129 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I Ns 72/15 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

LEX nr 2769876 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I NSW 3/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755901 - zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

I OSK 1142/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778917 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.