19522/09, Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Ochrona danych osobowych pozyskanych w toku postępowania karnego., M. K. v. FRANCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 kwietnia 2013 r. 19522/09 Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Ochrona danych osobowych pozyskanych w toku postępowania karnego.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z francuskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.