Court jurisprudences

I SA/Kr 278/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769546 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 462/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2714816 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 533/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2743131 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 534/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2743125 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 541/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138046 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 555/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2752074 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 599/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769496 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 687/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2716440 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 689/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2716420 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 702/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3098573 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 712/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769534 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 826/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3098507 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 827/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3098518 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Łd 156/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2715679 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Łd 207/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2736768 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Łd 248/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3142252 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Op 133/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2727965 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Op 140/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2713933 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Op 98/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2725660 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Sz 541/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2703735 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Sz 582/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2703699 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SO/Wa 11/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2716418 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I UK 140/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/7/72 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I UK 323/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2749756 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I UK 367/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2749714 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I UK 415/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2749458 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

IV Ca 486/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2766197 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

IV Ca 503/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2732399 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

IV CSK 453/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2749722 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

IV CSK 456/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2749736 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.