Court jurisprudences

II SA/Sz 427/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2705845 - postanowienie z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II SAB/Op 51/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2713394 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II SO/Gd 4/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715313 - postanowienie z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1231/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2711646 - postanowienie z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1232/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2711621 - postanowienie z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 948/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2723057 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 992/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2721441 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 993/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2721330 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 995/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2720762 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 335/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2717385 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 353/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3139517 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 354/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3143361 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 371/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2714789 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 375/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3142207 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 401/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2711703 - postanowienie z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I SA/Łd 148/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2712437 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.