Court jurisprudences

II SA/Gd 445/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2704367 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

II SA/Gd 75/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3141178 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

II SA/Gd 92/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2706394 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

II SA/Lu 431/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2720683 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

II SA/Ol 296/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2711690 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

II SA/Op 277/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3140742 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 76/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2743113 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 797/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2703814 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

II SA/Sz 566/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2704360 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

II SA/Sz 731/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2704654 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

II SA/Wa 1645/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865535 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

II SAB/Lu 48/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2769507 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

II SAB/Sz 31/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2769536 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

II SO/Lu 4/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2720758 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

II SO/Wa 35/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2866239 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I NSK 1/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2715027 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I NSK 4/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2715026 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I OSK 1002/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2704918 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I OSK 1081/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2704953 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I OSK 2132/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2704933 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I OSK 2383/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3139875 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I OSK 314/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3140833 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I OSK 3295/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2704945 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I OSK 4007/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2704946 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I OSK 4023/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3140176 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I OSK 4221/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3143405 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 244/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2714018 - wyrok z dnia 7 sierpnia 2019 r.