Court jurisprudences

VI U 821/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2718222 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 1055/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143040 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 1085/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111779 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 1138/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111788 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 1330/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141400 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 1484/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139518 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 397/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111803 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 454/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111770 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 455/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139596 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 526/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139556 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 554/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079440 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 556/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142012 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 559/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079455 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 6/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142427 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 61/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141363 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 624/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111813 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 625/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111795 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 670/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140519 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 687/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111829 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 87/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140991 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 972/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140520 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V SPP/Wa 9/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138142 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V W 1687/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2731639 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V W 331/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2731632 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

V W 726/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2731642 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II C 281/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2724526 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2019 r.

III Ca 1006/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2792302 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2019 r.

III Ca 1021/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2759033 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

III Ca 1248/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2759198 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2019 r.

III Ca 1266/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2792301 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2019 r.

III Ca 189/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2759037 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

III Ca 967/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2759039 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2019 r.

III RC 203/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2718966 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2019 r.

III SA/Gl 573/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2706396 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

III SA/Gl 574/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2706524 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

III SA/Gl 575/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2706456 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

III SA/Łd 587/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2715066 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

III SAB/Gl 115/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2706459 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

III SO/Gl 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2706457 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II K 679/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2716901 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II K 714/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zakopanem

LEX nr 2799099 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II K 716/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Radomiu

LEX nr 3021190 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II Kow 905/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3035997 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II Kow 906/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3036294 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II OPP 7/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740534 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II OSK 1879/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733599 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Bd 373/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2715087 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Bd 457/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3142388 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Bd 474/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2715161 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Bd 518/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2713892 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Bd 545/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2714555 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Gl 25/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2718838 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Gl 294/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2706080 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Gl 295/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2706214 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Gl 892/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2706437 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Lu 304/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3139717 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Op 150/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2706223 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Op 187/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2706087 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 766/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2706774 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Sz 658/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2706842 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Sz 668/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2723453 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Sz 699/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3143636 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Wa 1687/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065918 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Wa 739/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013569 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Wa 869/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2866151 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 746/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2707194 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SAB/Gd 74/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2706800 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SAB/Op 53/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2717892 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2019 r.

II SO/Bd 3/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2713986 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

I Ns 229/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2718225 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

I SA/Bk 325/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2716359 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 138/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2706418 - postanowienie z dnia 19 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 145/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3098509 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 146/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3098520 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 147/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3098582 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 148/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3098546 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 35/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2752041 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 39/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3098591 - wyrok z dnia 19 sierpnia 2019 r.