Court jurisprudences

III SA/Po 559/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2714572 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

III SA/Wa 1224/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975451 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

III SA/Wa 1282/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975601 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

III SA/Wa 1310/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975532 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

III SA/Wr 630/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2865911 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

III SAB/Gl 197/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2706822 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

III SPP/Gd 97/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3098539 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

III U 16/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2719409 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II K 107/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2732986 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II K 1184/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2736561 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II K 299/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2728055 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II K 506/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowie

LEX nr 3026687 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II OSK 1511/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740650 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II OSK 2026/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2730434 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II OSK 2059/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2752052 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II OSK 2083/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2730408 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II OSK 2101/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2752012 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II OSK 2411/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740579 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II OSK 2422/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740586 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II PK 213/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106345 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Bk 444/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2707107 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Bk 445/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2707082 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Bk 464/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2707215 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Lu 298/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138097 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 279/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2730401 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 385/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3141575 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 419/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3141342 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 423/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3143226 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Ol 427/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2712450 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 152/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2711717 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 595/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2706843 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 647/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2713421 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 703/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2711657 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 884/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2711669 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Sz 602/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2711702 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Wa 1863/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3028411 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Wa 81/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059648 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Wa 97/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059661 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 199/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2713915 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 342/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2752025 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 383/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2713442 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 384/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2752026 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 385/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2713428 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 386/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2713388 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SA/Wr 480/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2717863 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SAB/Ke 27/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2713910 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SAB/Kr 196/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2712483 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SAB/Łd 36/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2715705 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wa 461/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013587 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II SO/Sz 10/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2711699 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II UK 322/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2713323 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II UK 76/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/8/85 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II UZ 20/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

BSN-IPiUS.2019/10/27 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.

II W 284/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2723231 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2019 r.

I SA/Bd 302/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2712512 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2019 r.