Court jurisprudences

I OZ 13/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3147058 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I OZ 7/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3125397 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I SA/Bd 399/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3123369 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I SA/Bd 52/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3123326 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I SA/Bd 60/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3122922 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I SA/Bd 617/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3122994 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I SA/Gd 137/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3123062 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I SA/Gd 963/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3123320 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I SA/Gl 1388/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3122952 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I SA/Gl 1401/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3122939 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I SA/Gl 1655/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3122920 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I SA/Gl 618/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3122861 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I SA/Gl 707/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3123008 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I SA/Gl 708/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3122805 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I SA/Op 132/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3122879 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I SA/Op 133/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3123078 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I SA/Rz 57/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3122956 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I SA/Rz 58/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3122835 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I SA/Sz 835/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3123389 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

I SAB/Sz 2/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3123360 - postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r.

IV K 152/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3147155 - wyrok z dnia 22 lutego 2021 r.

V GC 2136/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3171214 - wyrok z dnia 22 lutego 2021 r.

VIII K 976/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3163386 - wyrok z dnia 22 lutego 2021 r.

VIII Pa 114/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3165473 - wyrok z dnia 22 lutego 2021 r.

New VIII Pa 71/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3184470 - wyrok z dnia 22 lutego 2021 r.

VIII U 216/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3172514 - wyrok z dnia 22 lutego 2021 r.

VIII U 2197/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3183678 - wyrok z dnia 22 lutego 2021 r.

VII Ka 69/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3165416 - wyrok z dnia 22 lutego 2021 r.

VII Ka 88/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3169777 - wyrok z dnia 22 lutego 2021 r.

VII U 1006/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3157502 - wyrok z dnia 22 lutego 2021 r.

VI U 2678/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3154143 - wyrok z dnia 22 lutego 2021 r.

X GC 603/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3183605 - wyrok z dnia 22 lutego 2021 r.

I CO 2/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122699 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

I CSK 533/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122777 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

I CSK 550/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122760 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

I CSK 566/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147721 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

I CSK 574/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3149846 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

New I CSK 728/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122742 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

I CSK 743/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122705 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

I CSK 777/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122774 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

I CSK 807/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122729 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

II CO 278/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122772 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

II CO 284/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122716 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

II CO 286/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122752 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

II CSK 442/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122773 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

II CSK 458/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122741 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

II CSK 472/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122724 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

III CO 8/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122768 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

III CSK 315/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122702 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

IV CSK 483/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122703 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

V CNP 48/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147784 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

V CO 8/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147815 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

V CSK 617/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3148132 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

V CSK 637/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147674 - postanowienie z dnia 20 lutego 2021 r.

New I ACa 1200/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3184430 - wyrok z dnia 19 lutego 2021 r.

I C 142/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3147985 - wyrok z dnia 19 lutego 2021 r.

I C 497/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Obornikach

LEX nr 3163388 - wyrok z dnia 19 lutego 2021 r.

I C 723/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3160685 - wyrok z dnia 19 lutego 2021 r.

I C 75/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3171886 - wyrok z dnia 19 lutego 2021 r.

I C 794/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3184525 - wyrok z dnia 19 lutego 2021 r.

I C 858/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Raciborzu

LEX nr 3174700 - wyrok z dnia 19 lutego 2021 r.

I C 952/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3183651 - wyrok z dnia 19 lutego 2021 r.

I CO 152/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122732 - postanowienie z dnia 19 lutego 2021 r.

I CO 17/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122695 - postanowienie z dnia 19 lutego 2021 r.