Court jurisprudences

I C 1168/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747225 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

I C 1224/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2719265 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

I C 1532/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747204 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

I C 257/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2730231 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

I C 314/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2719410 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

I C 344/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2978750 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

I C 685/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3008264 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

I C 730/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2741980 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

I C 840/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3051580 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

I C 865/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie

LEX nr 3127744 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

I C 998/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3127943 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

I CO 58/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2721813 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

I CO 66/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2721815 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II AKa 108/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2758398 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II AKa 132/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2817714 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II AKa 74/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2719369 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II AKa 75/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2817710 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II AKa 92/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2817728 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II FNP 2/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2730459 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II FSK 3007/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2743137 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II FSK 3070/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740643 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II FSK 3175/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2752011 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II FSK 3376/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2730429 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II FSK 3520/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751967 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II FSK 3544/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740597 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II FSK 765/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059639 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

III K 30/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2739142 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

III SA/Wa 1425/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065929 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

III SA/Wa 1566/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143435 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

III SA/Wa 1623/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138026 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

III SA/Wa 797/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142516 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

III SA/Wr 266/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2866190 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

III SAB/Kr 151/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2712500 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

III SPP/Gd 92/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3098571 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

III U 181/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2758222 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II K 1044/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2728038 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II K 1297/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie

LEX nr 2762791 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II K 311/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

LEX nr 2923403 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II K 458/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3103589 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II Ka 337/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3069754 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II Kow 729/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3036195 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II Kow 756/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3035908 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II OSK 1973/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740625 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II OSK 2426/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733515 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II OSK 909/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733568 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II OZ 725/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733559 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

II PK 75/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

BSN-IPiUS.2019/11-12/43 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.