Court jurisprudences

II OZ 692/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716360 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II OZ 693/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716384 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Bd 423/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2723474 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Bd 6/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2733549 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 312/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2723420 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 342/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2726515 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 375/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3142054 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 386/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3143090 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 422/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3140602 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 431/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3143109 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 481/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2717640 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 483/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2723509 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Kr 431/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2715174 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Kr 645/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2715094 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Kr 657/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2715052 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Kr 717/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2715054 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Lu 318/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142379 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 430/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3138457 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 446/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2714643 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 462/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3141985 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 463/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3142651 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Ol 450/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2715178 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Ol 521/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2715105 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Ol 588/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2717894 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Op 219/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2715104 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 254/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2742994 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 270/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2743018 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 329/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2783729 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 397/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2778882 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 469/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2743060 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 529/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2866063 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 544/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2783725 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 617/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2733604 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Po 765/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2714650 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 124/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2752007 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 125/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2751999 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 126/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2752018 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 227/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2717901 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 275/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2752055 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 881/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2751971 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 946/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2752040 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.