Court jurisprudences

I FSK 1595/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2723658 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2019 r.

I FSK 1596/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2723666 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2019 r.

I FSK 1745/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2723634 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2019 r.

I FSK 653/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

PP 2019/12/50 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2019 r.

I FSK 798/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733565 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2019 r.

I FZ 152/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719559 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

I FZ 153/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713487 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

I FZ 173/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2715068 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

I FZ 174/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2715039 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II C 445/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2724806 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II FSK 574/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2712523 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II FSK 973/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2712472 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

III K 144/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2729841 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2019 r.

III Ns 3/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2773294 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

III SA/Gd 512/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2712442 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

III SA/Łd 407/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2714527 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

III SA/Łd 529/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2715712 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II K 131/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 2722008 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II K 245/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2730268 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II K 686/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 2767824 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II Ka 151/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 2721120 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II Ka 156/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 2721118 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II OSK 1936/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719844 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II OSK 1960/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713992 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II OSK 2466/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719904 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II OZ 711/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713898 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II OZ 712/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713961 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II OZ 715/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716240 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II OZ 759/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719882 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SA/Bk 135/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2714633 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SA/Bk 528/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2714554 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SA/Bk 608/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2715127 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SA/Gd 390/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2712487 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SA/Kr 569/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2714601 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SA/Kr 609/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2713968 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 160/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2724974 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 373/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3144212 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 380/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2723471 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 425/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2716408 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SA/Łd 512/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3141697 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SA/Op 233/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2711729 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SA/Op 260/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2711683 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SA/Op 282/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2711617 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 852/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2718836 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SA/Sz 1306/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3141338 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SA/Sz 317/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2713981 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SA/Sz 720/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2712398 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SAB/Sz 66/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2714606 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

II SO/Op 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2711748 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

I NSPO 8/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2727449 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

I OSK 1640/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2722948 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

I OSK 2191/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2712444 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r.