Court jurisprudences

II SA/Wr 460/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3142073 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II SAB/Kr 117/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704941 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II SAB/Kr 211/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704921 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II SAB/Kr 255/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704922 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II SAB/Rz 68/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2703564 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II SAB/Rz 69/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2703633 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II SO/Ke 5/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2723016 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II SO/Rz 4/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2703400 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II SPP/Po 106/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2718820 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II W 6180/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bartoszycach

LEX nr 2716968 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I KO 4/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2749723 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I NO 19/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2750221 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I NO 96/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2750236 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I NO 97/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2750218 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I Ns 2/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2719264 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I Ns 747/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2719650 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I NSK 107/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2715015 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Bk 304/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2715222 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Bk 360/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2717497 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 199/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2706807 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 200/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2706860 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 207/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2706116 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 215/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2706507 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 216/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2706483 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 239/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2706147 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 240/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2711641 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 797/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2704436 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 130/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3013643 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 250/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2736749 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 435/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2736754 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 456/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2739789 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 602/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769505 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 714/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3142781 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Kr 78/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769531 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 4/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2743118 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 263/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2706169 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 383/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2727996 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 497/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2703826 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Rz 454/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2704395 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Rz 478/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2703883 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Rz 485/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2703796 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Sz 536/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2706835 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Wa 1272/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3023282 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

I SA/Wa 1515/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3023280 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.