Court jurisprudences

I SA/Gd 1001/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2719841 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1071/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3138471 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1079/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3143200 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1227/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2712399 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1228/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2712502 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1229/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2712491 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1230/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2712395 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 673/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2712470 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 681/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715179 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 835/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3138828 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 836/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3139210 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 837/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3142787 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 838/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3139732 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 907/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2730412 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 987/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2730394 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 136/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2717637 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 85/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2725302 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 104/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2740647 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 227/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3141849 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 975/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3142602 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 977/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3140354 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 985/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3140257 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 986/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3143664 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 996/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3143528 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Ol 435/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3138203 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Ol 53/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2715117 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Ol 54/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2715084 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Ol 55/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2715165 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Ol 57/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2715070 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Ol 77/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3141842 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Ol 80/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2715121 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 418/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3141939 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 419/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3142540 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 420/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3141233 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 421/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3141523 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 422/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3142536 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 423/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3142067 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 424/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3139801 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 425/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3142685 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 426/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3140063 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SA/Wr 1201/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2723439 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SAB/Wa 211/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769465 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

I SAB/Wa 313/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769471 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

IV Ca 314/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2766178 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

IV KS 19/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNKW 2019/9/57 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

IV P 286/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2716736 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.