Court jurisprudences

IV SA/Wr 288/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2720660 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SA/Wr 293/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2720717 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SA/Wr 312/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2722667 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SA/Wr 92/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2720636 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1070/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976011 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1071/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975820 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1072/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975765 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1073/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976184 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wa 399/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031794 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wa 429/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065905 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wa 430/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031796 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wa 431/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031776 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wa 432/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073269 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wr 138/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2722659 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IX Ca 1592/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2724511 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

IX U 1284/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2739663 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

IX U 305/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2741679 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

IX U 613/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2741681 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

Ts 209/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/214 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

Ts 26/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/246 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

V Ca 248/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2739215 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

V CO 166/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2718648 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

V CSK 214/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170636 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

V GC 1226/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2944229 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

V GC 177/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3127798 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

VI GC 1003/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2781587 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

VIII C 2854/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2723283 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

VIII SA/Wa 88/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139034 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

VIII U 302/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2761800 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

VII K 514/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 2781016 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

VII SA/Wa 143/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073327 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

VI K 247/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lesku

LEX nr 3008783 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

VI Ka 1223/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2866573 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

VI SA/Wa 1343/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2736759 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

VI SA/Wa 1372/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2718511 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

VI SA/Wa 1739/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778807 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

VI SA/Wa 1740/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778781 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

VI SA/Wa 1741/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778790 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

VI SA/Wa 1742/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778808 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

VI SA/Wa 1743/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778778 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

VI SA/Wa 2765/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138704 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

V W 686/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2731638 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

XII C 1404/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2719680 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.