Court jurisprudences

I SA/Gd 1189/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715318 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Gd 742/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3138746 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Gd 843/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3141283 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Gd 844/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3142639 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Gd 945/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715231 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Kr 659/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2736714 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Op 334/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2717483 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Op 336/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3140338 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Po 573/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717837 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Po 574/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717831 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Po 575/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717815 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Po 576/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717838 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Sz 550/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717913 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Sz 558/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717829 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Sz 630/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717882 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Sz 634/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2724731 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Sz 635/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717870 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Sz 639/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2718559 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Sz 640/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2718544 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Sz 641/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2718512 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Sz 91/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2718535 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Sz 92/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717813 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Wa 104/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013732 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Wa 129/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022848 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Wa 1433/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022823 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Wa 666/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013764 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I SAB/Wa 207/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022875 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I UK 163/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3010394 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I UK 352/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3104727 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

IV P 45/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2729069 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

IV SA/Po 689/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2716438 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

IV SA/Po 715/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2716310 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

IV SA/Wa 1050/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2866346 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

IV SA/Wa 1181/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031824 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

IV SA/Wa 1624/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975992 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

IV SA/Wa 1625/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976123 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

IV SA/Wa 1677/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976022 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

IV SA/Wa 1814/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065895 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

IV SA/Wa 1877/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065909 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

IV SA/Wa 2011/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142320 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

IV SA/Wa 867/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013682 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

IV SA/Wr 111/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2720645 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

IV SA/Wr 228/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2723041 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

IV SA/Wr 328/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2722646 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

IV SAB/Wa 666/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975813 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

IV SAB/Wa 883/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022898 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

IV SAB/Wa 993/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975802 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

IV SAB/Wa 994/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976177 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.