Court jurisprudences

I SAB/Wa 210/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3027396 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

I SAB/Wa 271/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3027402 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

I SAB/Wa 346/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086649 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

I SAB/Wa 360/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3027405 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

I SO/Wa 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2736819 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV Ca 551/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2766179 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

IV CO 161/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054018 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV CO 168/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2718772 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV CO 169/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054070 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SA/Po 298/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3140578 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

IV SA/Po 53/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3138153 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

IV SA/Wa 1196/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031795 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SA/Wa 1716/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975795 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SA/Wa 946/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031755 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SA/Wa 984/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975731 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SA/Wr 283/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2719193 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SA/Wr 288/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2720660 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SA/Wr 293/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2720717 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SA/Wr 312/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2722667 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SA/Wr 92/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2720636 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1070/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976011 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1071/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975820 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1072/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975765 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1073/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976184 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wa 399/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031794 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wa 429/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065905 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wa 430/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031796 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wa 431/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031776 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wa 432/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073269 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IV SAB/Wr 138/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2722659 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

IX Ca 1592/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2724511 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

IX U 1284/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2739663 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

IX U 305/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2741679 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

IX U 613/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2741681 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

Ts 209/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/214 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

Ts 26/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/246 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

V Ca 248/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2739215 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

V CO 166/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2718648 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

V CSK 214/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170636 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

V GC 1226/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2944229 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

V GC 177/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3127798 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

VI GC 1003/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2781587 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

VIII C 2854/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2723283 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.