Court jurisprudences

II1 C 123/2018 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2737882 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II C 1922/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 3103517 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

II C 268/15 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2723292 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II C 355/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2735190 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II C 530/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2729346 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II C 671/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2729345 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II C 690/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2729349 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II Ca 466/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2726881 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

II Ca 656/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2780875 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II DSI 52/19, Uzyskanie statusu obwinionego. - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNID 2020/3 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II FPP 10/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769396 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

II FSK 1075/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065897 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

II FSK 1228/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3139499 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II FSK 3103/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3138999 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II FSK 3107/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3138648 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II FSK 3130/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059611 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II FZ 483/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059632 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

II GSK 1043/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739867 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II GSK 1387/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739748 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II GSK 1891/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739857 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II GSK 3595/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739803 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II GSK 453/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739741 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II GSK 784/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2729251 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II GSK 839/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739777 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II GZ 33/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719856 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

II GZ 95/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719877 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

III AUa 213/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2729401 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III AUz 103/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 2781419 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

III Cz 434/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2748662 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

III Cz 445/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2736616 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

III K 1552/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2723260 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III KO 21/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3179231 - zarządzenie z dnia 10 września 2019 r.

III PK 132/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3179200 - zarządzenie z dnia 10 września 2019 r.

III S 285/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2729906 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Gl 168/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2723682 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Gl 667/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3143268 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Gl 728/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2723717 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Gl 752/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2723648 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Łd 520/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2723640 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Łd 559/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2724438 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Łd 593/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3141240 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Łd 619/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2724445 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Łd 621/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3139957 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Łd 629/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2724450 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Łd 679/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2718878 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Po 306/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2721877 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Po 311/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2729724 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Po 365/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3143546 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Po 367/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3143309 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Po 398/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2723425 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Po 419/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2723139 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Po 466/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3139467 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Po 474/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3141916 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Po 516/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2724619 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Po 518/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717469 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Po 532/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717617 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Po 535/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3144099 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Po 617/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717457 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Po 765/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717616 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Wa 1560/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975720 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Wr 265/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2865432 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

III SA/Wr 91/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2726402 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

III SAB/Gl 48/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2723751 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

III SAB/Wr 478/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2724745 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

III SAB/Wr 899/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2724630 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.