Court jurisprudences

IV SA/Wr 234/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2721363 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SA/Wr 235/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2721286 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SA/Wr 308/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2722695 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SA/Wr 62/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2720704 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1080/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038597 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1091/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038585 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1138/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2716347 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 564/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944844 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 566/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013798 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 678/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013747 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 682/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013824 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 683/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013662 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 834/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976100 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 835/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975735 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 856/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065910 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 858/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022927 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 859/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065886 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 860/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022821 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 901/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975769 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 902/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975882 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 903/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975999 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 904/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975836 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 905/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975749 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 936/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976070 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 938/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975722 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 939/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975801 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 940/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975862 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 941/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975715 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 943/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976026 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 944/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976169 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV SAB/Wa 945/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975797 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

IV Ua 31/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2730999 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

IX Ca 1228/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2724508 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

Ts 156/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/146 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

Ts 36/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/3 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

V Ca 103/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 2960965 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

V Ca 1198/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2736667 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

V CSK 100/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096766 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

V CSK 112/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081278 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

V CSK 187/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3179235 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

V CSK 219/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2716101 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

V GC 205/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2736495 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

VIII C 1265/14 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3127768 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

VIII Ca 517/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu

LEX nr 2718238 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

VIII Pa 37/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2758683 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

VIII Pa 62/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2732996 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

VIII SA/Wa 509/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3047376 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

VIII SA/Wa 519/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2715411 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

VIII U 2425/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2732313 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

VII Kz 385/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2732927 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

VII SA/Wa 144/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073338 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

VII SAB/Wa 60/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079427 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

VI Ka 1216/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2861759 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

VI Ka 492/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2762914 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

VI SA/Wa 11/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065907 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

VI SA/Wa 12/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031804 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

VI SA/Wa 1414/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013868 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.