Court jurisprudences

I SA/Rz 428/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2723119 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Sz 210/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717502 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Sz 636/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717485 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Sz 637/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717577 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Sz 638/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717392 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Sz 655/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717508 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Wa 1204/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022817 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Wa 1362/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079369 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Wa 1363/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079401 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Wa 1661/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3047373 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Wa 2222/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141296 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Wa 469/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757516 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Wa 513/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141184 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Wa 732/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013848 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Wa 952/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022864 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SAB/Gl 9/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2726111 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SAB/Wa 248/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022902 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SAB/Wa 336/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2721620 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SAB/Wa 42/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073285 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SO/Kr 1/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086714 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV CO 174/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2718793 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV Ka 614/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2741993 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV Ka 641/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2752529 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV P 49/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2747635 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV P 56/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2724801 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Po 345/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717562 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Po 359/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717403 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Po 453/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2721409 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Po 591/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717384 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Po 647/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717565 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Po 655/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2720726 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Po 657/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2720733 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Po 716/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2720755 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1033/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975933 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1133/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976060 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1281/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2739822 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1338/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022935 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1360/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013679 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1420/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2725402 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1669/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976048 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1779/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031788 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1946/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944793 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1973/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944898 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 364/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022799 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1074/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975789 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1075/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976124 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1076/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975976 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1077/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038577 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 636/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975839 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 649/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975885 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 650/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143380 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 655/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865683 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 770/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013895 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 898/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022808 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 899/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022752 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 900/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976047 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wr 117/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2722630 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SO/Wa 12/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2866526 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV U 174/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2728141 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV U 219/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2721181 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV U 634/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2728158 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

T-217/18, DK v. ESDZ - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2019/357/30 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.