Court jurisprudences

II Ca 449/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3007929 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

II Ca 859/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach

LEX nr 2747382 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

II CO 143/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2718759 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

II FSK 187/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751951 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II FSK 2669/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739865 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

II FSK 3087/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769423 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II FSK 3177/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059621 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II FSK 3241/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065890 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II FSK 3253/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744874 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II FSK 3268/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059638 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II FSK 3270/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059617 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II FSK 3275/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2757507 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II FSK 3276/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3138513 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II FSK 3279/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751950 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II FSK 3287/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778812 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II FSK 3308/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065887 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II FSK 3333/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3139114 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II FSK 3344/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751899 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II FSK 3821/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778806 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II FSK 3822/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065899 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III AUa 1010/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2747687 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III AUa 378/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 2781439 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III Ca 1424/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2956757 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III Ca 1978/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2729894 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III Ca 1999/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2739199 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III Ca 440/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2957114 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III Ca 99/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2956755 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

III CO 100/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2718649 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

III CZ 31/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2734449 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

III K 51/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 2799145 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III PK 136/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177017 - zarządzenie z dnia 11 września 2019 r.

III PZP 4/19 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNP 2020/1/1 - uchwała z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Gl 164/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728553 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Gl 273/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2723754 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Gl 666/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2727680 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Gl 679/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3138497 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Gl 681/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2718507 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Kr 265/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138673 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Kr 400/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3140001 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Kr 442/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2726414 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Kr 450/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2724454 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Kr 611/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2720682 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Kr 747/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3139613 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Lu 440/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2739688 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Łd 575/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2718845 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Łd 658/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2718851 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Łd 669/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2718853 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Wa 1346/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975858 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Wa 149/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059618 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Wa 1630/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2717832 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Wa 1640/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140643 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Wa 1655/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944773 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Wa 1656/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2717923 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Wa 179/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013800 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Wa 246/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059609 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Wa 286/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769438 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Wa 333/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944766 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Wa 365/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059615 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Wa 68/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2748729 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Wa 728/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111538 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

III SA/Wa 92/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141846 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.