Court jurisprudences

VI Ka 572/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3008211 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

VI Ka 659/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2767912 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

VI Ka 675/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2781552 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

VI SA/Wa 1198/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143388 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

VI SA/Wa 1361/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2721596 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

VI SA/Wa 1525/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013709 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

VI SA/Wa 459/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2743047 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

VI SA/Wa 499/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2743074 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

VI SA/Wa 515/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2739698 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

VI SA/Wa 526/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2732018 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

VI SA/Wa 614/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073330 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

VI SA/Wa 668/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022884 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

VI SA/Wa 748/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013851 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

VI SA/Wa 832/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2743062 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

VI SA/Wa 900/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140197 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

VI SA/Wa 901/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143606 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

VI SA/Wa 988/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141126 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

V P 100/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2766104 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

V P 260/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2739665 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

V P 370/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2750281 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

V P 99/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2752546 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

XI GC 928/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2740724 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

XIII Ga 1321/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2724805 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

XIX Ga 953/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

LEX nr 2741253 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

X Ka 351/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2747839 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

X Ka 651/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2747827 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

12409/15, LITVINTSEV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 września 2019 r.

12695/18, TASO v. LITWA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 września 2019 r.

25832/18, NAVICKAI v. LITWA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 września 2019 r.

28989/14, THINNES v. NIEMCY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 września 2019 r.

36446/06, TAŞÇI v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 września 2019 r.

37807/17, BAKOR v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 września 2019 r.

41164/16, ZAHARIA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 września 2019 r.

42879/17, SARIOĞLU v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 września 2019 r.

45007/10, ALTINAY v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 września 2019 r.

59856/18, KAYA v. BELGIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 września 2019 r.

60693/09, SOKOLOV v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 września 2019 r.

66609/13, BARBU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 września 2019 r.

7983/10, TOKAREV v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 września 2019 r.

8326/19, HOLZAPFEL v. NIEMCY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 września 2019 r.

9212/12, ROGANOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 września 2019 r.

I ACa 1342/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3103505 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.