Court jurisprudences

1085/16, ȘERBAN v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

10945/07, YOLUK v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

11646/18, MELE v. WŁOCHY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

15014/14, TIKHONOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

16691/06, SMIRNOVA v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

21411/12, PLINOKOS v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

27719/06, SEMENOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

31712/16, STAN v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

33470/16, BIHORAC v. SERBIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

34998/12, BERIDZE v. GRUZJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

35020/12, JAKELI v. GRUZJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

42144/16, ANTIĆ v. SERBIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

50848/18, GIGERL v. AUSTRIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

52688/15, M.B. v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

76024/16, LAZIĆ v. SERBIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

7736/17, POPOV v. SERBIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I1 C 531/2019 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2770423 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I C 1361/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2729920 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I C 1953/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie

LEX nr 3103530 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I C 2375/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 3039160 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I C 289/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2721129 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I C 421/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 2762818 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I C 499/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3050413 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I C 525/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2728119 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I C 780/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2719408 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I FSK 940/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733527 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

I FSK 962/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065932 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

II AKa 135/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2817720 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.

II AKa 141/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2817719 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r.