Court jurisprudences

I OSK 2008/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3176794 - postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r.

New I OSK 2200/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186578 - wyrok z dnia 23 lutego 2021 r.

I OSK 2299/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156699 - wyrok z dnia 23 lutego 2021 r.

I OSK 2301/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179238 - wyrok z dnia 23 lutego 2021 r.

I OSK 232/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3160999 - postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r.

I OSK 2415/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179254 - wyrok z dnia 23 lutego 2021 r.

I OSK 2424/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179387 - wyrok z dnia 23 lutego 2021 r.

I OSK 2435/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156580 - wyrok z dnia 23 lutego 2021 r.

New I OSK 2436/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186564 - wyrok z dnia 23 lutego 2021 r.

I OSK 2440/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156794 - wyrok z dnia 23 lutego 2021 r.

New I OSK 2446/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186791 - wyrok z dnia 23 lutego 2021 r.

I OSK 2795/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156697 - postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r.

I OSK 2899/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156818 - postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r.

New I OSK 3375/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186502 - wyrok z dnia 23 lutego 2021 r.

I OSK 3575/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3176946 - wyrok z dnia 23 lutego 2021 r.

I OSK 950/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156766 - postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r.

I OZ 217/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3170498 - postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r.

I OZ 218/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3160955 - postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r.

I OZ 219/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3161062 - postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r.

I SA/Ke 450/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3125750 - postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r.

I SA/Łd 10/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3123374 - postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r.

I SA/Łd 11/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3123303 - postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r.

I SA/Łd 148/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3123368 - postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r.

I SA/Łd 19/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3168309 - wyrok z dnia 23 lutego 2021 r.

I SA/Łd 6/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3151497 - wyrok z dnia 23 lutego 2021 r.

I SA/Rz 45/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3123761 - postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r.

I SA/Sz 44/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3168394 - postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r.