Court jurisprudences

II SAB/Gd 85/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715428 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SAB/Łd 31/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2720655 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SAB/Rz 72/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2715163 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SAB/Wa 325/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3044036 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SO/Kr 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2717520 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SO/Wa 27/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041550 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SPP/Wa 268/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041559 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I NSP 72/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2715032 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I NSP 99/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2727423 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I OSK 1763/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2717488 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I OSK 594/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716124 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I OSK 595/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2718815 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I OSK 599/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2718890 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I OSK 608/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751897 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I OSK 609/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2736874 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I OSK 738/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2736820 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I OSK 889/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2736860 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I OSK 933/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751924 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I OZ 753/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2866263 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I PK 113/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/8/75 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Bd 421/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2715410 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Gd 1021/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3143097 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Gd 1022/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3139870 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Gd 1023/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3142510 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Gd 1045/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2725283 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Gd 1112/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2736806 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Gd 1115/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715310 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Gd 1167/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715302 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Gd 1189/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715318 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Gd 742/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3138746 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Gd 843/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3141283 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Gd 844/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3142639 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Gd 945/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715231 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Kr 659/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2736714 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Op 334/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2717483 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Op 336/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3140338 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Po 573/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717837 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Po 574/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717831 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Po 575/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717815 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Po 576/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717838 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Sz 550/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717913 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Sz 558/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717829 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Sz 630/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717882 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Sz 634/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2724731 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Sz 635/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717870 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Sz 639/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2718559 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Sz 640/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2718544 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I SA/Sz 641/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2718512 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.