Court jurisprudences

III RC 72/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świnoujściu

LEX nr 2721150 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

III SA/Lu 2/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2726181 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

III SA/Lu 30/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2736756 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

III SA/Wa 1567/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2716136 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

III SA/Wa 1585/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944789 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

III SA/Wa 1637/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944778 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

III SA/Wa 1794/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2716228 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

III SA/Wr 294/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2724671 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

III SA/Wr 512/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3111474 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

III SAB/Gl 21/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2720942 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

III SAB/Lu 8/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2757519 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

III U 596/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2747436 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II K 342/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2799263 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II K 468/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2723902 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II K 78/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świnoujściu

LEX nr 2977878 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II Ka 430/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2724851 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II KK 228/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2715016 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II S 235/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2770336 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Bk 483/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2717822 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Bk 564/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2717920 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Gd 131/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715301 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Gd 401/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2723537 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Gd 429/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715408 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Gd 432/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715443 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Gd 436/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715405 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Gd 441/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715417 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Gd 738/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715447 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Kr 352/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2717535 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Kr 704/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2717641 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Łd 252/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3140684 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Łd 277/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2726126 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Łd 445/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3140356 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Łd 502/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2736706 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Łd 507/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3143474 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Łd 581/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2715403 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Op 22/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2769421 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Op 245/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2715037 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Op 308/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2715177 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Rz 643/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2715100 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Rz 644/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2715173 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Rz 645/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2715035 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Rz 743/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2715036 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Rz 931/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2715072 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Rz 941/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2715151 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Wa 158/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3027417 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Wa 354/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3027397 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SA/Wr 852/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2726573 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II SAB/Gd 60/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715429 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.