Court jurisprudences

III C 24/14 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3070781 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III Ca 1081/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3026613 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III Ca 1140/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3026599 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III Ca 1241/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3026597 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

III Ca 1366/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3026598 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III Ca 343/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2761824 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

III Ca 550/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3026594 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

III Ca 552/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3027634 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

III Ca 578/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3027633 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III Ca 665/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3028311 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III Ca 856/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3026507 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III Cz 584/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2736618 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

III K 206/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2747607 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III K 41/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2737823 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III KK 463/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3121723 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

III PK 110/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/10/102 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III S 298/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2729897 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

III S 306/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2729911 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

III S 315/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2739191 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

III SA/Gd 467/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2719810 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

III SA/Gl 166/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2727660 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III SA/Gl 301/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2727803 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III SA/Gl 428/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2726163 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III SA/Gl 505/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2726331 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III SA/Lu 176/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2740577 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III SA/Po 108/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2727651 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III SA/Po 113/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2727601 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III SA/Po 114/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2727021 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III SA/Po 115/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2727166 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III SA/Po 413/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2724921 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III SA/Po 415/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2724878 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III SA/Po 420/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2724789 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III SA/Po 498/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3143703 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III SA/Po 552/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2720698 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

III SA/Po 604/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2726482 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

III SA/Po 623/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3117777 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

III SA/Wa 1672/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944855 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

III SO/Wr 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3073377 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

III UK 162/04 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2729506 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

III W 1053/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 2799288 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II K 1248/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2728047 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II K 13/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2736437 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II K 153/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zgorzelcu

LEX nr 3026640 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II K 221/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

LEX nr 2739228 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II K 255/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2728700 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II K 480/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 2776411 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II K 521/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2742604 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II K 604/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2728039 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II K 666/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2761662 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II Ka 177/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2726694 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II OSK 2460/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2724786 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

II OSK 2584/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3098845 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II OSK 2608/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740607 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II OSK 581/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778712 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

II S 211/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2770308 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 257/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748737 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 317/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2723094 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 343/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748770 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 360/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748798 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 390/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748761 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 422/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748800 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 427/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748826 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 443/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3140268 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 451/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748752 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 482/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2769264 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 500/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3143607 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 529/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2769168 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 564/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2769200 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 628/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2769229 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 656/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2865096 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 674/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2865364 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.