Court jurisprudences

I NSP 32/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2727410 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I NSP 96/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2727485 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I NSP 97/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2727445 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I NSW 70/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756142 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I NSW 72/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756344 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I OSK 1047/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2723450 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I OSK 1578/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2721917 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I OSK 1990/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769410 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I OSK 2205/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2721835 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I OSK 2375/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769432 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I OSK 2466/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2721816 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I OSK 2622/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3140279 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I OSK 2785/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3141823 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I OSK 289/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719222 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I OZ 803/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719633 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I OZ 804/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719544 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I OZ 805/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2723410 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I OZ 807/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719552 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I OZ 808/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2723487 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I OZ 809/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2723456 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I OZ 810/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719831 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I OZ 812/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719875 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Gd 208/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2719853 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Gd 222/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2719236 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Gd 248/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2719814 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Gl 306/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3139336 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Gl 355/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3139382 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Gl 750/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2726252 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Gl 799/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3142682 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Ke 218/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2721987 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Ke 221/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3144145 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Ke 244/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3144140 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Ke 265/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3141453 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Ke 281/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2723620 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Ke 289/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3140152 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Ke 290/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2726406 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Ke 293/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3144176 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Lu 157/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2728952 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Lu 170/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2739742 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Lu 314/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2725476 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Lu 358/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2739755 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Lu 404/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2718901 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Lu 405/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2718870 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Lu 448/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2719576 - postanowienie z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Rz 270/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3139129 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

I SA/Rz 394/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3144016 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.