Court jurisprudences

I FSK 805/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2718524 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

I FSK 987/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739725 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

I GSK 1317/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739811 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

I GSK 1320/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739836 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

I GSK 1333/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2726485 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

I GSK 1349/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2726467 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

I GSK 1353/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739804 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

I GSK 1511/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739771 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

I GSK 808/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2718814 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

I GZ 104/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725538 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

I GZ 194/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725408 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

I GZ 263/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2721355 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

I GZ 277/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2718885 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

I GZ 279/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2718837 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

I GZ 280/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2718877 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

I GZ 281/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2718913 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

I GZ 282/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725438 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

I GZ 283/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725412 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

I GZ 284/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725420 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

II AKa 170/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2019/4/18 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

II C 1322/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2729350 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

II C 30/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2724810 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

II CO 149/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2722607 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

II CSK 364/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNC-ZD 2021/2/11 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

II CSK 564/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2779952 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

II CZ 40/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2741771 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

II FSK 3560/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3140858 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

II FZ 421/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3138538 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

III AUa 1307/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2977228 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

III C 3050/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3076470 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

III Ca 1606/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2956746 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

III K 142/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2728010 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

III KO 75/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3179208 - zarządzenie z dnia 13 września 2019 r.

III RC 546/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3040513 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

III RC 97/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3049447 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

III SA/Kr 467/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3141546 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

III SA/Kr 658/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138234 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

III SA/Kr 683/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2721328 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

III SA/Łd 381/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2724711 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

III SA/Łd 622/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2731424 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

III SA/Łd 639/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2731544 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

III SA/Łd 654/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3142795 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

III SA/Łd 671/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2724882 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

III SA/Łd 677/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2723753 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

III SA/Wa 1741/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139866 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

III SA/Wa 269/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976138 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

III SA/Wa 7/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143611 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

III SA/Wa 79/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976179 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

III SA/Wr 230/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2724943 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

III SA/Wr 231/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3065883 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

III SA/Wr 268/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2724900 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

III SAB/Kr 141/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3140046 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

II K 1093/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3103515 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

II K 614/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3009499 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

II K 660/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2756716 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

II K 75/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mikołowie

LEX nr 2749597 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

II K 961/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3103524 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

II Ka 177/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 2728032 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

II Ka 178/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 2728034 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

II Ka 386/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2724845 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

II Ka 393/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2728712 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.

II OSK 1709/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2722950 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.

II OSK 2094/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739719 - wyrok z dnia 13 września 2019 r.