Court jurisprudences

I SA/Wr 177/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2944754 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SA/Wr 181/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2976135 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SA/Wr 265/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2975721 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SA/Wr 408/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2740259 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SA/Wr 419/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3141744 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SA/Wr 420/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3143841 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SA/Wr 421/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2975876 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SA/Wr 422/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2976046 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SA/Wr 423/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2740294 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SA/Wr 424/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2740361 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SA/Wr 426/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2976119 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SA/Wr 433/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3022892 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SA/Wr 434/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3031816 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SA/Wr 436/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2748742 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SA/Wr 439/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3140195 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SA/Wr 440/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2975756 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SA/Wr 620/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3013815 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SAB/Bd 5/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2731499 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I SAB/Wa 369/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086675 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I SPP/Sz 58/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3139513 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I SPP/Sz 59/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3143192 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

I UK 184/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/8/87 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

I UK 189/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/10/113 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV C 575/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2747828 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV Ca 593/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2766169 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

IV Ca 599/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2766170 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV CO 165/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2719797 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

IV CO 178/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2719803 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

IV CO 180/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2719800 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

IV CO 191/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2721110 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

IV CSK 156/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2721719 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

IV CSK 292/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2740936 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV CSK 296/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNC-ZD 2021/2/13 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV CZ 75/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2739467 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

IV Ka 368/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2767363 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV P 24/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2755311 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV SA/Po 1080/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3142489 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV SA/Po 348/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2720763 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

IV SA/Po 414/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3140128 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV SA/Po 476/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3141239 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV SA/Po 555/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3138526 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV SA/Wa 1027/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976085 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV SA/Wa 1090/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975837 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV SA/Wa 1091/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975997 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV SA/Wa 1180/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143753 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV SA/Wa 1285/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143610 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

IV SA/Wa 1626/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022765 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV SA/Wa 1638/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2725466 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV SA/Wa 2002/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944774 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

IV SA/Wa 2192/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013757 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

IV SA/Wa 279/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013819 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV SA/Wa 543/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013811 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV SA/Wa 796/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944849 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV SA/Wr 331/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2731435 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1202/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038622 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1394/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086701 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

IV SAB/Wa 646/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031785 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV SO/Wr 22/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2733979 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

IV U 113/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2729838 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV U 118/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2767448 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV U 126/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2731106 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV U 132/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2728157 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

IV U 144/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 3008117 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV U 171/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2729835 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.

IV U 1903/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2731044 - wyrok z dnia 18 września 2019 r.