Court jurisprudences

II K 521/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2742604 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II K 604/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2728039 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II K 666/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2761662 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II Ka 177/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2726694 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II OSK 2460/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2724786 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

II OSK 2584/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3098845 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II OSK 2608/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740607 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II OSK 581/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778712 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

II S 211/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2770308 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 257/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748737 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 317/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2723094 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 343/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748770 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 360/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748798 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 390/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748761 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 422/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748800 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 427/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748826 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 443/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3140268 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 451/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748752 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 482/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2769264 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 500/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3143607 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 529/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2769168 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 564/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2769200 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 628/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2769229 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 656/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2865096 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bd 674/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2865364 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Bk 204/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2721902 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Gd 475/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2719498 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Gd 506/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2719577 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Gl 542/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3141558 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Gl 785/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2730103 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Gl 807/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3139644 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Kr 702/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2721289 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Ol 347/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3138056 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Ol 379/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3142967 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Ol 408/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2726195 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Ol 467/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2728902 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Ol 481/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3142057 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Ol 511/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3139189 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Ol 552/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3142032 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Op 156/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2730037 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Op 210/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2727070 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Op 226/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2740601 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Rz 102/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2725468 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Rz 566/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2728984 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Rz 654/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3139760 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Rz 655/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3139485 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Rz 665/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3140253 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Rz 816/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3139160 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Rz 841/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2748795 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Sz 668/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2720757 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Sz 750/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3141519 - postanowienie z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Wa 1293/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138582 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Wa 1315/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142429 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Wa 384/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139889 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Wa 670/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2729294 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Wa 701/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079424 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SA/Wa 777/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778767 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SAB/Bd 16/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2769262 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SAB/Bd 45/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2866206 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SAB/Op 50/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2721979 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SAB/Op 54/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2729238 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SAB/Rz 77/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2748749 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

II SAB/Wa 408/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013737 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.