Court jurisprudences

IV SA/Wa 2179/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013865 - postanowienie z dnia 19 września 2019 r.

IV SA/Wa 774/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944767 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV SA/Wa 785/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944804 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV SA/Wa 813/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013694 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV SA/Wa 965/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013712 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1203/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038586 - postanowienie z dnia 19 września 2019 r.

IV SAB/Wa 357/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073448 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV SAB/Wa 521/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079368 - postanowienie z dnia 19 września 2019 r.

IV SAB/Wa 761/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143342 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV SAB/Wa 762/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140815 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV SAB/Wa 764/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141572 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV SAB/Wa 766/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141452 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV SAB/Wa 767/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022791 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV U 1336/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2741230 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV U 1387/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2728164 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV U 1535/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2730958 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV U 1839/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2741231 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV U 269/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2728168 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV U 390/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2741233 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV U 45/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2728169 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV U 696/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2730997 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV U 742/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2728152 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IV U 923/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2726879 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IX Ca 1462/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2739106 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IX Ca 1567/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2724510 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IX Pa 65/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2735177 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IX Pa 75/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2735172 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

IX Pa 76/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2736624 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

SK 5/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/56 - postanowienie z dnia 19 września 2019 r.

Ts 165/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/30 - postanowienie z dnia 19 września 2019 r.

Tw 1/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/265 - postanowienie z dnia 19 września 2019 r.

V AGa 56/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 2923435 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

V Ca 1168/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2739213 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

V Ca 923/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2781206 - postanowienie z dnia 19 września 2019 r.

V CO 213/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2720770 - postanowienie z dnia 19 września 2019 r.

VIII C 1058/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2729855 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

VIII K 374/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3012191 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

VIII U 1064/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3009500 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

VIII U 1274/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747290 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

VIII U 1660/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2761815 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

VIII U 2157/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2735221 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

VIII U 2350/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2735083 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

VIII U 319/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2735074 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

VIII U 522/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2726733 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

VII SA/Wa 1600/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073260 - postanowienie z dnia 19 września 2019 r.